söndag 20 december 2009

ANDERS SÄBB - influerad och inspirerad av pappa John och Pål Olle.

Att pappa John hade blivit Riksspelman 1950 var ingenting som påverkade sonen Anders (1944) när han spelade upp och fick Silvermärket i Leksand 1976. Låtarna däremot, de som pappa John spelat tillsammans med Pål Olle hemma i Vikarbyn; de präglade och påverkade Anders mycket och fick honom att själv börja spela fiol när han var 19 år. "Ja, som liten sov jag i köket hemma i Vikarbyn. Pappa och Pål Olle stod där och spelade dag som natt och jag sov lugnt i kökssoffan", berättar Anders som har ett tydligt minne från Zornmärkesuppspelningen i Leksand. "Ole Hjort, Jan Ling och Ture Gudmundsson satt i juryn och ingen av dem hade hört Tordhyveln som jag spelade, en Orelåt efter Timas Hans som Pål Olle lärt mig spela." Idag är Anders ordförande i Rättviks Spelmanslag som kan se tillbaka på ett år med många nya medlemmar."
Folkmusikaliska förebilder: John Säbb, Pål Olle, Pers Hans, Pers Erik. Favoritstämma: Bingsjö. Instrument förutom fiol: Munspel.

Inga kommentarer: