tisdag 18 augusti 2009

CHRISTINA FROHM - vill att fler ska känna till Silvermärkets betydelse för folkmusiken i Sverige.

När Christina Frohm (1948) blev Riksspelman 1966 var det på historisk mark; i Gesunda där Anders Zorn anordnade den första spelmanstävlingen 1906. Christina var bara 18 år när hon fick Silvermärket och hon studerade då vid Stockholms Musikpedagogiska Institut. "När jag sitter i zornmärkesjuryn gläds jag åt att unga spelmän vill prova på att spela upp. Många vill spela upp för att få juryns synpunkter och tycker att samtalen efteråt är det viktigaste" säger Christina som är ordinarie juryledamot sedan 1992. "Titeln står för kvalitet och en viss status har den ju också. Alla vet att det är något fint att bli Riksspelman, men de flesta vet inte riktigt vad den innebär."
Musikalisk hemvist: Sörmland. Folkmusikaliska förebilder: Generationskamraten Bengt Löfberg. Av de gamla har jag lyssnat mest på Edvard Pettersson och Ivar Boström. Favoritstämma: Julitastämman och Ransäter som den var förr. Instrument, förutom fiol: Lite stråkharpa.
Länk med Christina:

Inga kommentarer: