lördag 6 mars 2010

LARS-OLOF EJSTES - spelade hem Silvermärket på tredje försöket.

Lars Olof Ejstes (1954) blev Riksspelman i Gävle 1972 och han minns det väl. "Ja, jag var 17 år och jag hade stor respekt för äldre spelmän. En spelman som var respektingivande var Ture Gudmundsson som satt i juryn även denna gång. Jag spelade Älvdalslåtar och en nykomponerad gånglåt. Det var högtidligt och jag kände mig väldigt stolt över att ha tilldelats Silvermärket. Vad jag kommer ihåg så var det inte så många riksspelmän i min ålder just då", säger Lars-Olof och han minns rätt. Samma år fick visserligen Gert Ohlsson, Kalle Almlöf och Anders Rosén Silvermärket och de var bara 6, 7 respektive 8 år äldre än Lars-Olof. Sen är det stort kliv till Hans Bryntesson som var 33 år äldre, Tage Johansson från Tenhult som var 35 år äldre och Algot Wallenhed som var hela 45 år äldre än 17-åringen Lars-Olof.
Spelar instrument: Jag spelar fiol, durspel, dragspel och nyckelharpa,
spilåpipa. Favoritstämma: "Andrastämman” och ”Kompet”, men också
Ransäterstämman och Odensåker. Folkmusikaliska förebilder: Kalle Almlöf, Jon Eric Öst och Benny Andersson. Påhl Olle var den som betydde mycket för den tid när jag började med stämspel.

Inga kommentarer: