måndag 10 augusti 2009

MATS EDÉN - först i Sverige att bli Riksspelman på enradigt dragspel.

När värmlänningen Mats Edén (1957) fick sitt Silvermärke 1979 var han den förste i Sverige som lyckades bli Riksspelman på enradigt dragspel, ett instrument som inte var tillåtet att spela upp då Anders Zorn instiftade Zornmärket 1906. "Det var nervöst och ytterst spännande eftersom jag bestämde mig för att spela upp på enradigt dragspel och inte fiol. Mottagandet från juryn översteg mina förväntningar, de var nyfikna och öppna för den musik jag kom med och de frågade mycket!" När Mats Edén spelade upp första gången 1973 på fiol, fick han bronsmärket. När han försökte tre år senare, även denna gång på fiol, fick han gå hem tomhänt. När han sedan bytte till enradigt dragspel och gjorde comeback hos Zornjuryn, fick han så äntligen Silvermärket och titeln Riksspelman. Vad betyder titeln? "Det är en slags trygghet och bekräftelse, men också ett erkännande på att man är på rätt väg."
Musikalisk hemvist: Värmland. Folkmusikaliska förebilder: Anders Rosén, Gössa Anders Andersson, Höök Olof Andersson, Ånon Egeland, Torleiv Björgum, Hjort Anders Olsson, Hauk Buen, med fleraFavoritstämma: Ransäter. Instrument, förutom enradigt dragspelfiol/viola d'amore, tvåradigt dragspel samt dåligt piano;-)
Länkar med Mats Edén:

Inga kommentarer: