tisdag 11 augusti 2009

PETER PEDERSEN - jurymedlem och Riksspelman på träskofiol.

Peter Pedersen (1960) föddes i Malmö och arbetar idag som Distriktläkare i Västervik, där han också är bosatt. När han fick Silvermärket på träskofiol i Linköping 1982 var det på femte försöket och Peter minns det mycket väl. Men frågan är om han inte minns det första försöket, i Uddevalla 1974, ännu bättre. "Jag kom in och skulle spela upp både på träskofiol och fiol. Men jag hade glömt att spänna stråken under första låten så jag fick spela låten vid spetsen av stråken för att inte träet skulle gå emot strängarna. Jag kom mig inte för att starta om låten med spänd stråke, för jag trodde inte man fick det. På efterföljande låtar spelade jag med spänd stråke och erövrade ett diplom "Som uppmuntran till fortsatt spel av skånelåtar". Vad betyder titeln Riksspelman? "Den är ett bevis på att man kommit en bit på väg och det man själv vurmar för uppskattas av andra. Det är även en del status förknippat med märket, men framför allt ett ansvar att förvalta låtarna och vara en god förebild. Sen tycker jag det är allt viktigare att uppmuntra yngre spelmän.
Musikalisk hemvist: Skåne, men jag spelar också låtar från Småland och Hälsingland. Folkmusikaliska förebilder: Carl Eric Berndt, Sven Svensson (Komp-Sven), Wille Gunskär, Nils Hellborg, Nils Löfgren, Enar Lönn. Favoritstämma: Degeberga och Delsbo. Instrument, förutom träskofiol: Fiol. 

Inga kommentarer: