söndag 20 december 2009

DAN LUNDBERG - stockholmare som ogärna låter sig placeras i ett geografiskt fack.

När det var dags för Zornmärkesuppspelningar i Skeriol 2006 var Dan Lundberg (1959) från Huddinge på plats med sin spelpipa. Dan, som idag är chef för Visarkivet, musiketnolog, författare och medlem i balkanbandet Orientexpressen spelade upp på låtar från Härjedalen, trots att han är från Stockholm. "Ja, jag är ju egentligen stockholmare, men jag spelade ju upp på Härjedalslåtar. Det finns så många snabba och trixiga låtar därifrån, men också många vackra och eleganta", berättar Dan som gärna hämtar inspiration ur folkmusik från vitt skilda delar av världen; Skandinavien, Östeuropa, Balkan och Turkiet. Vad tyckte han om uppspelningen, var det nervöst? "Det var kul att få fokusera på en spelning med långa förberedelser; ett litet antal låtar som man jobbade mycket med. Och visst var det nervöst", avslutar Dan.
Folkmusikaliska förebilder: Mats Andersson (klarinett), Olof Jönsson, Mustafa Kandirali. Favoritstämma: Ingen direkt, men kanske Bingsjö. Spelar andra instrument: Andra typer av flöjter från andra länder, Klarinett, lapsteel, lite mandolin och gitarr.

Inga kommentarer: