fredag 18 december 2009

ANNA DAHLGREN JOHANSSON - tror att Anders Zorn godkänt trallen.

Anna Dahlgren Johansson (1982) som fick silvermärket 2006, tycker att trallen borde bli godkänd i Zornsammanhang. "Det finns så otroligt många traditionsbärare som har rösten och trallen som sitt instrument. Jag tror att Zorn själv hade tyckt att det var självklart, om han hade hört hur diskussionerna går idag." Från själva uppspelningen minns Anna en stor prydnadstupp som stod på golvet samt att Peder Pedersen sa med ett leende på läpparna, att han väldigt gärna ville höra en låt till, efter de tre obligatoriska. "Ja, då anade jag att det nog hade gått vägen", berättar Anna.
Vad betyder titeln Riksspelman för dig? "För mig betyder det att jag är traditionsbärare och att jag har ett ansvar att föra den västgötska traditionen vidare. Den betyder att jag har nått ett av de musikaliska mål jag satt upp. Det finns otroligt många duktiga spelmän och spelkvinnor som valt att inte spela upp för märket. Det är alltså inte enbart riksspelmän som är traditionsbärare och duktiga musiker. Naturligtvis är det en kvalitetsstämpel, för de som inte är insatta i folkmusikvärlden."
Folkmusikaliska förebilder: Hans Kennemark, Mikael Pettersson, Sigmund Eikås, Gunnlaug Lien Myhr. Micke Sjögren och Kalle Ankarblom när det gäller stämläggning. Naturligtvis också alla mina spelkompisar, som gör det hela så otroligt roligt att musicera. Favoritstämma: Ransäter och Bingsjö. Spelar andra instrument: Sjunger och trallar gärna. Nyckelharpa och hardingfela. Spelar mest musik från: Västergötland.

Inga kommentarer: