tisdag 11 augusti 2009

ÅSA JINDER - har gått sin egen väg och sökt sitt eget uttryck.

När Åsa Jinder (1963) blev Riksspelman på nyckelharpa 1979 var hon bara 15 år och en av de yngsta någonsin att få Silvermärket. Är det något särskilt hon minns från uppspelningen? "Ja, jag minns att Gert Ohlsson i juryn gav mig en servett med kaviar på för att torka av handsvett på!" Vad betyder titeln Riksspelman för dig? "Eftersom jag blev den yngsta genom tiderna att få Silvermärket på nyckelharpa, så användes titeln i marknadsföringen av mig i början av min musikkarriär." Är det något annat du vill förmedla här? "Jag har gått min egen väg och hela tiden sökt mitt eget uttryck, det har fallit sig naturligare än att benhårt hålla sig till en tradition. Jag hade kunnat spela vilket instrument som helst, min resa hade sett likadan ut. Fördelen med nyckelharpan är att det är ett fantastiskt uttrycksfullt instrument, även om det är ovanligt. Men mest drivs jag av att uttrycka mig, i ord och toner och det har färgat hela min karriär."
Musikalisk hemvist: Mest min egen, men också upplandstraditionen, främst Eric Sahlström. Folkmusikaliska förebilder: Min lärare Mats Liljeholm. Favoritstämma: Jag jobbar nästan alltid på helgerna då det är stämmor, men under mina tonår blev det mycket stämmor och där var Delsbostämman en stor favorit. Instrument, förutom nyckelharpa: Fiol, hellre än bra!
Länkar med Åsa Jinder:

Inga kommentarer: