onsdag 14 juli 2010

PER RUNBERG - fick en något förbryllande motivering av Zornjuryn.

I boken Zorns Silver, som jag skrev 2009, citerar jag Per Runberg (1968) så här (jag ger mig alltså själv tillåtelse att återanvända citatet även här). ”Jag spelade upp i Hjort-Anderstradition, en tradition som jag framför allt fått från Ole Hjorth. Eftersom det förekommer hornlåtar i denna tradition (Hjort Anders mor var hornblåserska) och jag själv trakterar kohorn, så var det naturligt för mig att spela både fiol och horn. Jag framförde tre låtar på fiol samt två på kohorn vilket gav mig den något förbryllande motivationen "Mästerligt spel på kohorn". En annan rolig omständighet är att min läromästare Ole Hjorth fick Zorns guldmärke samma år som jag fick silvermärket 1995, i samma stad som hans läromästare Hjort Anders fick sitt silvermärke, nämligen i Stockholm 1910". Ett bra exempel på Pers musikaliska djup, får den som läser på baksidan av skivan Alder från 1997, där Per medverkar på horn, tagelharpa, kohorn, mungiga, videflöjt, spilåpipa, lur, pipsäck och sjöflöjt. Imponerande!

Inga kommentarer: