lördag 11 juli 2009

Presentation av levande och döda.

Den här bloggen, i dess nuvarande skick, lever på lånad tid. Det här ska bli en utåtriktad riksspelmansblogg som presenterar Silverakademiens medlemmar samt de riksspelmän som var med på Skansen 1910. Det är alltså ingen blogg för redan invigda, utan mer för nyfikna utomstående. För spelmännen själva finns myspace, facebook och andra sociala mötesplatser för utbyte av både ord och toner. Och framför allt finns stämmorna! Jag kommer precis från Bingsjö som var våtare än vanligt. Största upplevelsen för mig personligen var kvällen med guldspelmännen som inte på något sätt är en homogen grupp musiker. Kontrasterna var stora. Starkast intryck gjorde Kungs Levi vars sensitiva spel stod i bjärt kontrast till Karin Wallins kraftfulla, originella dito som jag också tycker så mycket om. Vilken energi! Sen Kaisa, som i sista låten bjöd in Thuva Härdelin och tillsammans stod de för kvällens absoluta höjdpunkt. Nu blir det Stöde och dagen till ära skiner solen, tack för det!

Inga kommentarer: