måndag 10 augusti 2009

OLLE GÄLLMO - tackar pipan som var på gott humör när han spelade upp.

Olle Gällmo (1966) blev Riksspelman i Delsbo 2008 för sitt spel på svensk säckpipa, ett ovanligt instrument som väldigt få lyckats få Silvermärket på. Det var första gången han spelade upp inför Zornjuryn. "Ja, det var en bra dag", säger Olle. "Både jag och pipan var på gott humör och juryn lyssnade mycket intresserat. Jag var avspänd och lugn, delvis tack vare noggranna förberedelser, men också beroende på att jag inte förväntat mig ett silvermärke på första försöket." Vad betyder titeln Riksspelman? "Det är en merithandling, både för mig och mitt instrument; en bekräftelse på värdet av det jag gör som musiker och traditionsförmedlare, och på mitt instruments status som traditionellt svenskt folkmusikinstrument", avslutar Olle som arbetar som Universitetslärare och programsamordnare i datavetenskap på Uppsala universitet. 
Musikalisk hemvist: Dalarna (framför allt Västerdalarna) och Uppland. Folkmusikaliska förebilder: Nedergårds Lars ("Björskötten") Olsson (1813-1895), Per Gudmundson, Anders Norudde, Liam O'Flynn. Favoritstämma: Korrö, Österbybruk, Oktoberstämman i Uppsala. Instrument, förutom svensk säckpipa: Jag sjunger framför allt, även till ackompanjemang av säckpipan vilket kanske inte är helt självklart för alla att det går. Numera blir det inte så ofta spel på andra instrument. Nyckelharpa (kontrabasharpa) ibland, härjedalspipa, diverse andra sorters säckpipor. 

Inga kommentarer: