onsdag 18 november 2009

ARNE BLOMBERG- släppte in en dragspelare redan 1973.

Arne Blomberg (1940) fick märket i Linköping 1994. "Egentligen minns jag inte så mycket från uppspelningen, men det var säkert nervöst. Under många år brydde jag mig inte om uppspelningarna, mer än som arrangör, men sen blev jag uppmanad att spela upp i Linköping. Det gick inget vidare, men det blev silver ändå." Som arrangör blev Arne indragen i liten kontrovers. "Ja, i Södertälje 1973 krävde vi att dansare skulle få medfölja och så blev det. Dessutom såg jag till att durspelaren Wappersta-Lasse spelade upp. Det blev juryns första möte med en dragspelare. Inget märke fick han, men däremot Zorns hedersplakett. En stadgerevisionskommitté tillsattes för att förhindra liknande händelser i framtiden och jag kallades till 'förhör'. Efter några år blev det dock OK med durspel och munspel. Det är kul att ifrågasätta gränser..."
Spelar mest musik från (landskap, region): Sörmland, Gästrikland, Östergötland och lite Jämtland. Folkmusikaliska förebilder: Mina första läromästare Herbert, Anton och Gustaf Jernberg. Sedan en rad sörmländska spelmän som Edvard Pettersson, Ivar Boström, Gustaf Wetter, CG Axelsson, Axel och Elna Andersson m.fl. I Östergötland är förebilden närmast Allan och Anselm Hellström, min spelkompis Sören Olsson svarar för det jämtska. Favoritstämma: Julitastämman. Spelar andra instrument än fiol: Nja, en del nyckelharpa.
Länkar med Arne Blomberg:

Inga kommentarer: