måndag 8 december 2008

4 av 10 är Riksspelkvinnor.

Sedan 1997 har 48 kvinnor och 73 män fått Zornmärket i silver. När ska begreppet Riksspelkvinna se dagens ljus? Och framför allt; vad tycker spelmännen själva?

Inga kommentarer: