måndag 8 december 2008

Fantasilös eller traditionsrik jury?

Hur modern kan eller vill zornjuryn vara? Deras ordval präglas åtminstone inte av nytänkande. Under de 12 åren mellan 1997 och 2008 var man försiktig med att använda nya ord när man skrev sina omdömen till de nya Riksspelmännen.
Av de 121 Riksspelmän som utsetts under den här perioden fick 35 personer sitt spel omnämnt som "Traditionsmedvetet" eller "Traditionsrikt", alltså nästan var tredje.
Här kommer 10-i-topp-listan på zornjuryns favoritord de senaste 12 åren.
1. Traditionsmedvetet (23 personer)
2. Dansant (22)
3. Klangfullt (18)
4. Stilmedvetet (17)
5. Traditionsrikt (12)
6. Stilfullt (11)
7. Personligt (10)
8. Skickligt (10)
9. Livfullt (7)
10. Lyhört (7)

2008 använde juryn ordet "Drivet" för första gången. Hela 4 Riksspelmän fick samsas om ordet.
2005 använde juryn ordet "Klangfullt" på 4 av 10 Riksspelmän.
2004 använde juryn orden "Traditionsmedvetet" eller "Traditionsrik" på hela 11 av 14 Riksspelmän.
1998 var juryn riktigt kreativ då man använde i detta sammanhanget riktigt ovanliga ord som "Sirligt", "Medryckande" och "Lysande". 
Min egen favorit: "För medryckande och nyanserat spel av jämtlåtar på munspel". Det var Bo Gabrielsson från Dandryd som 1998 fick formuleringen på sitt diplom. Grattis!

Inga kommentarer: